БИДНИЙ ТУХАЙ

Манай компани нь 2017 онд байгуулагдсан ба хөдөө аж ахуй, эдийн засаг, байгаль орчин, эрүүл мэнд, нийгмийн салбаруудад нийгэм, зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ, мөн мониторинг, үр дүн үнэлгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

Мөн судалгааны загвар боловсруулах, түүврийн хэмжээ тооцоолох, тоо мэдээлэл хэрхэн цуглуулах, цэгцлэх, боловсруулах, тайлан, үр дүн, зөвлөмж хэрхэн бичих талаар хувь хүн, байгууллага, компанид ганцаарчилсан болон B2B, бүлгийн зөвлөгөө өгдөг.

Түүнчлэн статистикийн SPSS, STATA, EViews, CSPro программуудыг ашиглан датагаа хэрхэн боловсруулах, үр дүн тооцох сургалтууд явуулах боломжтой.

 

COGNOS International LLC, established in Ulaanbaatar, Mongolia in 2017, offers services of monitoring and evaluation, social and market researches in agricultural, economic, environment, health and social fields.

We provide one-to-one and B2B advises to companies, individuals and organizations on how to develop your research design, survey sampling, data collection and data management, as well as data processing and report writing/recommendation.

We also offer training on how to manage your datasets, produce outputs, interpret analyses and write interpretations using SPSS, STATA, EViews, CSPro statistical software packages.

ABOUT US 

Businessman

CONTACT US

(+976) 9909 8563

Your details were sent successfully!