Search
  • Chimgee Mongol

Азийн хөгжлийн банкны баруун бүсэд хийж буй орц, гарцын судалгаа

Азийн хөгжлийн банкны баруун бүсэд хийж буй орц, гарцын судалгааг Когнос Интернэйшнл ХХК нь Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын орон нутгийн салбар танхимуудтай хамтран гүйцэтгэж байна. Тус судалгаа нь Завхан, Увс, Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай аймгуудын хөдөө аж ахуй болон уул уурхайн бус бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүдийн эрэлт, нийлүүлэлт, үйлдвэрлэлийн хүчин чадавхыг тодорхойлох зорилготой юм. Судалгааны маань гарсан үр дүнг Монгол улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар зэрэг бодлого боловсруулагчид ашиглах болно.


Agricultural and non-mining production demand and supply field survey resumed in the Western aimags


Cognos International LLC, along with Mongolian National Chamber of Commerce and Industry, is leading a rural input-output analysis of Western Mongolia supported by Asian Development Bank. The objective of this survey is to analyze and assess the demand and supply and production capacity for agricultural and non-mining products and services in Zavkhan, Uvs, Bayan-Ulgii, Khovd and Govi-Altai aimags. Policy makers such as Cabinet Secretariet of Mongolia will use the findings of the survey.


#CognosMongolia #InsideADB #WorkingatADB #AgriculturalProductResearch #ValueAddedAgriculturalProducts0 comments

©2018 by cognos.mn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now