Search
  • Chimgee Mongol

Баруун бүсийн хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх стратегийн сүүлийн хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Азийн хөгжлийн банкны баруун бүсэд хийж буй орц, гарцын судалгааг Когнос Интернэйшнл ХХК нь Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын орон нутгийн салбар танхимуудтай хамтран гүйцэтгэж байна. Тус судалгаа нь Завхан, Увс, Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай аймгуудын хөдөө аж ахуй болон уул уурхайн бус бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүдийн эрэлт, нийлүүлэлт, үйлдвэрлэлийн хүчин чадавхыг тодорхойлох зорилготой юм. Судалгааны маань гарсан үр дүнг Монгол улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар зэрэг бодлого боловсруулагчид ашиглах болно.

Presented the final draft of the Western Mongolia private sector development strategy to the Government.


On 19 November 2018, Cognos International LLC together with Cabinet Secretariat of Mongolia and ADB consultant team, organized a high-level regional private sector development workshop in the Government House, Ulaanbaatar. During the workshop, the Government of Mongolia, Mongolian National Chamber of Commerce and Industry, and local business councils discussed the draft Western Mongolia private sector development strategy. The strategy was prepared based on the survey covered more than 3,000 businesses and 1,500 households of the western five aimags. Thus, this strategy will be the first evidence-based regional development policy document for Mongolia.


0 comments

©2018 by cognos.mn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now