Search
  • Chimgee Mongol

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Үнэлгээний ажил дууслаа

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Улс орныг дэмжих хөтөлбөрийн зорилтот аймаг, дүүргээ сонгох аргачлалын Хөндлөнгийн Үнэлгээний ажлыг хийж дууслаа. Сүүлийн 10 жилд НҮБ-ын Хүүхдийн сан Хөвсгөл аймаг, Налайх дүүрэг (2012-2016), Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгууд болон Баянзүрх дүүргийг (2017-2021) сонгон Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү үнэлгээгээр эдгээр аймгуудад бий болсон сайн туршлага, сургамжийг судалснаас гадна газарзүйн зорилтот байршлаар тусгайлан төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь хэр оновчтой тал дээр үнэлэлт, дүгнэлт өгч, дараагийн 5 жилийн Хөтөлбөрт анхаарах зөвлөмж боловсруулан өглөө.Completed the UNICEF's Evaluation for Geographic Targeting Approach in Programming


Our company completed the Independent Evaluation for UNICEF's Geographic Targeting Approaching in Programming looking at 2 Country Programmes over 10 years period. UNICEF implemented the Child Friendly Community Initiative (CFCI) in Khuvsgul province and Nalaikh district in the years 2012-2016 and has been implementing it in Bayankhongor, Govi-Altai and Zavkhan provinces as well as in Bayanzurkh district since 2017. Evaluation team assessed the appropriateness of the GTA in implementing the CFCIs and identified pilot-to-scale up good practices and lessons learned as well as developed recommendations for the next Country Programme.

0 comments

©2018 by cognos.mn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now